Úvod » Dodacie podmienky

Obchodné a dodacie podmienky

Dodacia lehota je 2 až 6 týždňov, v závislosti od toho, či naši dodávatelia majú tovar skladom. Služby ako likvidácia obalu, vyloženie a montáž nábytku nie sú zahrnuté v cene. Dovoz tovaru účtujeme 0,40 € s DPH / 1 km tam a späť. V prípade záujmu o tieto služby je nutné sa vopred dohodnúť.

Spôsob platby
Pri záväznej objednávke je potrebné zaplatiť zálohu 50% z celkovej sumy tovaru a to vkladom alebo prevodom na účet našej spoločnosti Adler a syn, spol. s r. o. Po uhradení zálohovej platby bude vaša objednávka realizovaná. Automaticky začne plynúť dodacia lehota. Následne po dodaní tovaru priamo k vám, bude vystavený hotovostný doklad (max. do výšky 5 000,-€) alebo faktúra na doplatenie zvyšnej sumy za tovar. Tovar je až do úplného zaplatenia celkovej sumy majetkom firmy Adler a syn, spol. s r. o.